Marjon Wassenaar

Marjon is sinds 1997 researcher/regisseur van televisie-programma’s. In 2004 is zij initiatiefnemer van Stichting Shoot en in 2007 van StreetliveTV. Zij werkte voor verschillende omroepen zoals: de RVU (Kaap de Goede Hoop, Terug op de werkvloer) Teleac/NOT, RTL4, RTL5, en de AVRO voor alle denkbare programma’s en documentaire series. Voor StreetliveTV is zij de spin in het web bij alle lopende projecten.